Επιλεγμένο προϊόν:

Πολυσέγα μπαταρίας

EasySaw 12

Σέγα και σπαθόσεγα σε ένα μικρό, φορητό εργαλείο

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες