Επιλεγμένο προϊόν:

Δισκοπρίονο μπαταρίας

PKS 18 LI

Ανεξαρτησία μπαταρίας για πολύπλευρες ευθείες κοπές

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες