Επιλεγμένο προϊόν:

Σταθερό δράπανο

PBD 40

Σταθερό δράπανο PBD 40 – άνετα σε αποτελέσματα τρυπήματος πολύ μεγάλης ακριβείας

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες