Επιλεγμένο προϊόν:

Παλμικό τριβείο

PSS 300 AE

Υψηλότατη ποιότητα επιφάνειας σε μεγάλες επιφάνειες

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες