Επιλεγμένο προϊόν:

Πιστόλι θερμοκόλλησης

PKP 18 E

Μόνιμες συνδέσεις και καθαρές εργασίες

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες