Επιλεγμένο προϊόν:

Κάθετη φρέζα

POF 1400 ACE

Μέγιστη ισχύς και ακρίβεια για δημιουργικές και άνετος εργασίες με ξύλο

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες