Επιλεγμένο προϊόν:

Κάθετη φρέζα

POF 1200 AE

Δυνατό και ακριβές για δημιουργικές εργασίες με ξύλο

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες