Επιλεγμένο προϊόν:

Έκκεντρο τριβείο

PEX 400 AE

Το ειδικό έκκεντρο τριβείο PEX 400 AE: Λείανση ανωτάτου επιπέδου

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες