Επιλεγμένο προϊόν:

Σέγα

PST 800 PEL

Η σέγα γενικής χρήσης της Bosch: Στη γραμμή ακριβείας – με το CutControl κατά μήκος της γραμμή κοπής

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες