Συχνές ερωτήσεις

 
Φιλτράρισμα συχνών ερωτήσεων
Αναζήτηση λήμματος
Θέμα

Οδηγίες εργασιών 1 - 15 από 81

  • Ποια ηλεκτρικά εργαλεία υπάρχουν;
   • Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορούν να ταξινομηθούν αντίστοιχα στον τομέα εφαρμογής στους ακόλουθους βασικούς τύπους:

    • Εργαλεία τρυπήματος
    • Εργαλεία βιδώματος
    • Εργαλεία πριονίσματος
    • Εργαλεία φρεζαρίσματος
    • Εργαλεία πλανίσματος
    • Εργαλεία λείανσης
    • Εργαλεία ψαλιδίσματος και διάτρησης
    • Εργαλεία κρούσης
    • Εργαλεία προσαρμογής

    Επιπλέον υπάρχουν ακόμα ηλεκτρικά εργαλεία για ειδική εφαρμογές και ανάμικτοι τύποι.

  • Σύμφωνα με ποιες αρχές εργάζονται τα ηλεκτρικά εργαλεία;
   • Τα ηλεκτρικά εργαλεία εργάζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες βασικές αρχές:

    • Περιστροφή
    • Ταλάντωση
    • Κίνηση διαδρομής
    • Κρούση
    • Θερμότητα

    Οι βασικές αρχές εφαρμόζονται εδώ ξεχωριστά ή σε συνδυασμό.

  • Τι είναι Volt;
   • Volt (V) είναι η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης.

  • Τι είναι Watt;
   • Watt (W) είναι η μονάδα μέτρησης της (ηλεκτρικής) ισχύος.

  • Ποια είναι η σημαντικότερη βασική προϋπόθεση για μια επιτυχή διαδικασία τρυπήματος;
   • Κανείς πρέπει να ξέρει τις ιδιότητες του επεξεργαζόμενου υλικού.

  • Μπορεί κανείς να τρυπήσει όλα τα υλικά με τον ίδιο αριθμό στροφών;
   •  
    Bosch | Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες

    Όχι. Κανείς πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις ιδιότητες των υλικών.

    Όσο πιο μαλακό είναι το υλικό, τόσο υψηλότερος ο αριθμός των στροφών. Όσο πιο σκληρό είναι το υλικό, τόσο χαμηλότερος ο αριθμός των στροφών.

    Επειδή ανάμεσα στα υλικά υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικοί βαθμοί σκληρότητας, πρέπει να τρυπά κανείς πάντοτε με το σωστό, στο υλικό και στη διάμετρος του τρυπανιού προσαρμοσμένο αριθμό στροφών.

    Στην ειδική βιβλιογραφία υπάρχουν μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια σχετικοί πίνακες εφαρμογών. Οι αριθμοί στροφών που αναφέρονται εδώ στο δικό μας πίνακα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως απλές ενδεικτικές τιμές, με τις οποίες κανείς με τη χρήση των εργαλείων χειρός πετυχαίνει καλά αποτελέσματα.

    Στα ειδικά τρυπάνια και ποτηροκορώνες ισχύουν κατά ένα μέρος άλλοι αριθμοί στροφών. Εδώ εργάζεται κανείς καλύτερα σύμφωνα με τις τιμές που αναφέρονται πάνω στη συσκευασία ή στις οδηγίες λειτουργίας.Όταν ο αριθμός των στροφών του χρησιμοποιούμενου δράπανου δεν μπορεί να καθοριστεί επακριβώς, τότε χρησιμοποιεί κανείς την πλησιέστερη τιμή.

  • Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν κατά το τρύπημα;
   • Ο χρήστης των δράπανων κινδυνεύει βασικά από την πιθανή ανάδραση της ροπής στρέψης. Η ανάδραση της ροπής στρέψης δημιουργείται με την αυξημένη απόδοση ροπής στρέψης του δράπανου με την αύξηση της τριβής του τρυπανιού στην οπή τρυπήματος, όταν έχουμε:

    • Βαθιές τρύπες
    • Τρύπες με μεγάλες διαμέτρους
    • Μπλοκάρισμα του τρυπανιού στην τρύπα ή κατά την έξοδο από το επεξεργαζόμενο κομμάτι

    Κατά το μπλοκάρισμα του τρυπανιού και έτσι του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να εμφανιστεί ιδιαίτερα υψηλή, επικίνδυνη ανάδραση ροπής στρέψης.

  • Πώς αποφεύγει κανείς την ανάδραση της ροπής στρέψης κατά το τρύπημα;
   • Η δυνατή ανάδραση της ροπής στρέψης κατά το τρύπημα μπορεί να αποτραπεί ως εξής: Τα χαλασμένα ή τα στομωμένα τρυπάνια εμφανίζουν μια σημαντικά υψηλότερη τριβή και έχουν την τάση να μαγκώνουν ή να μπλοκάρουν πολύ εύκολα.

    Στις βαθιές τρύπες διευκολύνετε την απομάκρυνση των γρεζιών, τραβώντας τακτικά πίσω το τρυπάνι. Έτσι αποφεύγεται η τριβή του τρυπανιού και ο κίνδυνος μαγκώματος.

    Στις τρύπες μεγάλης διαμέτρου επιλέξτε τον κατάλληλο αριθμό στροφών και σταθεροποιήστε το επεξεργαζόμενο κομμάτι.

    Βασικά στις τρύπες με διάμετρο πάνω από 6 mm σε μέταλλο εκτελείται ένα προτρύπημα. Με αυτό το μέτρο χρειάζεται κανείς λιγότερη δύναμη προσπίεσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα πλεονεκτικό στο τρύπημα λεπτών λαμαρινών, επειδή κανείς κατά την έξοδο του τρυπανιού από το επεξεργαζόμενο κομμάτι μπορεί να ρυθμίσει προσεκτικά τη δύναμη προώθησης, έτσι αποφεύγεται το μάγκωμα της κόψης του τρυπανιού. Ως εμπειρικός κανόνας επιλέγει κανείς για το προτρύπημα ένα τρυπάνι, του οποίου η διάμετρος αντιστοιχεί στο πλάτος της εγκάρσιας κόψης του μεγάλου τρυπανιού.

    Η ανάδραση της ροπής στρέψης εξουδετερώνεται με την ασφαλή οδήγηση του εργαλείου. Προς τούτο είναι απαραίτητο, να κρατά και να οδηγεί κανείς το δράπανο με τα δύο. Στα δράπανα, για τα οποία προβλέπεται μια πρόσθετη χειρολαβή, πρέπει αυτή επίσης να χρησιμοποιείται.

  • Ποιες είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ κρουστικού δράπανου και δράπανου;
   • Στο δράπανο ο άξονας του δράπανου είναι σταθερά στερεωμένος στα έδρανα. Από αυτό προκύπτει ομαλή περιστροφή μεγάλης ακρίβειας. Οι αριθμοί στροφών είναι βελτιστοποιημένοι ως προς το τρύπημα σε μέταλλο. Στο κρουστικό δράπανο ο άξονας του δράπανου είναι τοποθετημένος κινητά στα έδρανα. Η ακρίβεια ομαλής περιστροφής λόγω συστήματος δεν είναι τόσο καλή, όπως στα καθαρά δράπανα. Ο αριθμός στροφών βρίσκεται συνήθως υψηλότερα από τα δράπανα, επειδή τρυπιέται επίσης πέτρωμα, στο οποίο χρειάζεται κανείς έναν υψηλό αριθμός κρούσεων.

  • Τι πρέπει ιδιαίτερα να προσέξετε κατά την εργασία με κατσαβίδια;
   • Κατά το σφίξιμο και το λύσιμο των βιδών μπορεί να προκύψουν αντιδράσεις του εργαλείου, από τις οποίες μπορεί να κινδυνεύσει ο χρήστης. Οι αιτίες είναι

    • Ανάδραση της ροπής στρέψης
    • Ολισθαίνουσες κατσαβιδόλαμες
    • Θόρυβος

  • Πώς προστατεύεται κανείς από την ανάδραση της ροπής στρέψης κατά το βίδωμα;
   • Η ανεπίτρεπτη και έτσι επικίνδυνη ανάδραση της ροπής στρέψης μπορεί να αποφευχθεί με τα ακόλουθα μέτρα:

    • Σωστή επιλογή του εργαλείου βιδώματος
    • Σωστή ρύθμιση του εργαλείου βιδώματος, π.χ. της ροπής στρέψης ή του οδηγού βάθους σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή

  • Πώς προστατεύεται κανείς από ολισθαίνουσες κατσαβιδόλαμες;
   • Η συχνότερη αιτία για ολισθαίνουσες κατσαβιδόλαμες είναι:

    • Το μέγεθος της κατσαβιδόλαμας δεν ταιριάζει στη βίδα
    • Η κατσαβιδόλαμα είναι λοξά τοποθετημένη στη βίδα
    • Λόξεμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βιδώματος
    • Πολύ χαμηλή προσπίεση

    Εύκολα αναγνωρίζει κανείς, ότι σε κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένα σφάλμα εφαρμογής.

    Οι επιπτώσεις από τις ολισθαίνουσες κατσαβιδόλαμες είναι:

    • Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη
    • Ζημιά του επεξεργαζόμενου κομματιού
    • Ζημιά της βίδας
    • Ζημιά της κατσαβιδόλαμας

    Κανείς βλέπει ότι, αξίζει, να αποφεύγει αυτά τα συχνά εμφανιζόμενα σφάλματα εφαρμογής.

  • Ποιες βασικές περιπτώσεις βιδωμάτων υπάρχουν;
   • Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις βιδώματος ανήκουν στους δύο βασικούς τρόπους, δηλ. στο σκληρό βίδωμα και στο μαλακό βίδωμα.

    • Ως σκληρή περίπτωση βιδώματος χαρακτηρίζει κανείς όλες τις εφαρμογές, στις οποίες αμέσως κάτω από τη βίδα βρίσκεται ένα σκληρό υλικό (συνήθως μέταλλο).
    • Ως μαλακιά περίπτωση βιδώματος χαρακτηρίζει κανείς όλες τις εφαρμογές, στις οποίες απευθείας κάτω από τη βίδα βρίσκεται ένα μαλακό υλικό (συνήθως ξύλο) ή η βίδα βιδώνεται σε μαλακό υλικό.

  • Τι τύποι βιδών υπάρχουν;
   • Υπάρχουν οι ονομαζόμενες βίδες μηχανών και οι ονομαζόμενες ξυλόβιδες. Από αυτούς τους δύο βασικούς τύπους υπάρχουν παραλλαγές για διάφορα δομικά υλικά και ιδιαίτερες περιπτώσεις βιδώματος. Διαφέρουν μεταξύ τους στη μορφή και στο είδος του σπειρώματος.

  • Ποια είδη βιδών υπάρχουν;
   • Ως προς την αρχή ξεχωρίζει κανείς:

    • Κατσαβίδια με οδηγό βάθους
    • Κατσαβίδια με συμπλέκτη ροπής
    • Κατσαβίδια με περιστροφή κρούσης

  • Ποια είδη λείανσης υπάρχουν;
   • Η λείανση των επιφανειών ονομάζεται επιφανειακή λείανση, η κοπή των υλικών μέσω λείανσης ονομάζεται λείανση κοπής ή βαθιά λείανση.

  • Ποιο υλικό μπορεί να λειανθεί;
   • Σχεδόν όλα τα στερεά υλικά μπορούν να λειανθούν. Μόνο ορισμένοι τύποι υλικών, όπως τα ελαστομερή δεν μπορούν να λειανθούν καθόλου ή μόνο με μεγάλη τεχνική προσπάθεια.

  • Για ποιο υλικό και για ποιες μορφές επεξεργαζόμενου κομματιού είναι κατάλληλα τα παλμικά τριβεία;
   • Η δυνατότητα χρήσης εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο υλικό λείανσης και είναι γενικής χρήσης. Κατά προτίμηση χρησιμοποιούνται παλμικά τριβεία για την επεξεργασία ξύλου, υλικών με βάση το ξύλο και βερνικωμένων επιφανειών. Λιγότερο κατάλληλα είναι για μέταλλα και υλικά πέτρας, επειδή εδώ η απόδοση αφαίρεσης υλικού είναι πάρα πολύ μικρή.

    Εξαιρετικά κατάλληλα είναι τα παλμικά τριβεία για επίπεδες επιφάνειες. Σε περίπτωση κοφτερών γωνιών και ακμών καθώς και κυρτών ή κοίλων επιφανειών λόγω της επίπεδης και σκληρής πλάκας λείανσης υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν σημεία υπερβολικής λείανσης. Επίσης μπορεί εδώ να υποστεί ζημιά η πλάκα λείανσης.

  • Ποια εργαλεία λείανσης υπάρχουν και πώς βρίσκω το κατάλληλο εργαλείο;
   •  
    Bosch | Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες

    Τα τυπικά εργαλεία λείανσης για την επεξεργασία μεγάλης επιφάνειας είναι τα παλμικά τριβεία, τα έκκεντρα τριβεία, οι γωνιακοί λειαντήρες και οι ταινιολειαντήρες.

  • Για ποιο υλικό και για ποιες μορφές επεξεργαζόμενου κομματιού είναι κατάλληλοι οι γωνιακοί λειαντήρες;
   • Η δυνατότητα χρήσης εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο υλικό λείανσης και είναι γενικής χρήσης. Κατά προτίμηση χρησιμοποιούνται οι γωνιακοί λειαντήρες για τη λείανση μετάλλου και πετρώματος. Λόγω της μεγάλης περιμετρικής ταχύτητας εμφανίζεται στη θέση λείανσης μια υψηλή έκλυση θερμότητας. Για προϊόντα ξύλου και συνθετικά υλικά οι γωνιακοί λειαντήρες είναι γι’ αυτό λιγότερο κατάλληλοι.

    Σχεδόν όλες οι μορφές επεξεργαζόμενων κομματιών μπορούν να επεξεργαστούν. Για επεξεργαζόμενα κομμάτια, τα οποία πρέπει να αποκτήσουν μια απολύτως επίπεδη επιφάνεια, οι γωνιακοί λειαντήρες είναι όμως λιγότερο κατάλληλοι, επειδή λόγω της μεγάλης απόδοσης αφαίρεσης υλικού σε περίπτωση σφάλματος χρήσης δημιουργούνται βαθιά ίχνη λείανσης.

  • Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι κανόνες εργασιακής προστασίας κατά τη λείανση;
    • Τηρείτε τους προβλεπόμενους από τον κατασκευαστή τομείς χρήσης
    • Χρησιμοποιείτε μόνο τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή υλικά λείανσης
    • Εφαρμόζετε την καλύτερη δυνατή μέθοδο αναρρόφησης της σκόνης
    • Φοράτε προστατευτικά γυαλιά
    • Χρησιμοποιείτε προστασία εισπνοής
    • Χρησιμοποιείτε προστασία ακοής

  • Τι πρέπει να προσέξετε κατά το πριόνισμα και πώς αποφεύγει κανείς τους κινδύνους;
   • Στα ηλεκτρικά εργαλεία πριονίσματος υπάρχει κυρίως ο κίνδυνος τραυματισμού στην πριονόλαμα, και μάλιστα τόσο στο ακινητοποιημένο όσο και στο ενεργοποιημένο εργαλείο. Επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος από την ανάδραση του εργαλείου σε περίπτωση σφαλμάτων εφαρμογής. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο κοφτερές πριονόλαμες σε άψογη κατάσταση. Οι πριονόλαμες πρέπει να είναι κατάλληλες και επιτρεπόμενες για τα αντίστοιχα πριόνια. Οι στομωμένες ή χαλασμένες πριονόλαμες μπορεί να οδηγήσουν σε μάγκωμα και σε μπλοκάρισμα του εργαλείου. Οι τραυματισμοί από την πριονόλαμα μπορούν να αποφευχθούν με τα ακόλουθα μέτρα:

    • Μην απομακρύνετε, μη σταθεροποιείτε σε ανοιχτή θέση ή μη μετατρέπετε με άλλο τρόπο ποτέ τους προφυλακτήρες.
    • Χειρίζεστε το εργαλείο με τα δύο χέρια, κρατώντας το ταυτόχρονα από τις προβλεπόμενες θέσεις λαβής.
    • Περνάτε στα αλυσοπρίονα μετά τη χρήση το προστατευτικό κάλυμμα.
    • Σε όλα τα άλλα πριόνια (εκτός τα δισκοπρίονα) απομακρύνετε την πριονόλαμα από το πριόνι μετά την εργασία.

    Ρυθμίζετε και σταθεροποιείτε τις ρυθμιζόμενες διατάξεις προστασίας, όπως η σφήνα διακένου αντίστοιχα με τον κανονισμό.

    Κατά την εργασία πρέπει το πριόνι να οδηγείται με ασφάλεια και σταθερότητα. Η δύναμη προώθησης πρέπει εδώ να επιλεγεί έτσι, ώστε να μην προκύψει μάγκωμα ή μπλοκάρισμα του πριονιού. Εδώ μπορεί να παρουσιαστούν ροπές ανάκρουσης.

  • Ποια υλικά μπορούν να επεξεργαστούν με ηλεκτρικά πριόνια χειρός;
   • Με εξαίρεση ορισμένων ορυκτών υλικών και γυαλιού μπορούν να επεξεργαστούν σχεδόν όλα τα υλικά με τα ηλεκτρικά πριόνια χειρός.

  • Σε τι είναι κατάλληλα τα δισκοπρίονα χεριού;
   • Τα δισκοπρίονα είναι κατάλληλα ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο πριονόδισκο βασικά για όλα τα πριονιζόμενα υλικά.

    Ο κύριος τομέας εφαρμογής των δισκοπρίονων είναι το γρήγορο και ακριβές ξάκρισμα και κόψιμο πλακών μέσω ευθείας κοπής. Τα βάθη κοπής μέχρι και πάνω από 100 mm χρησιμοποιούνται στα ξυλουργεία, όμως η χρήση τόσο μεγάλων δισκοπρίονων χειρός λόγω της μεγάλης ανάδρασης ροπής στρέψης σε περίπτωση που μαγκωθεί ο πριονόδισκος είναι προβληματική.

  • Σε τι είναι κατάλληλα τα διπλά πριόνια (αλεποουρές);
   • Τα μέταλλα δεν μπορούν να κοπούν με το διπλό πριόνι λόγω λειτουργική αρχής:

    Τα γρέζια του μετάλλου, που περνούν ανάμεσα στις πριονόλαμες και στον οδηγό της σπάθης, θα ακινητοποιούσαν τις πριονόλαμες λόγω της συγκόλλησης τριβής. Τα συνθετικά υλικά μπορούν να κοπούν με περιορισμούς: Τα πριονίδια και οι σκόνες από τα αφρώδη θερμοπλαστικά, ιδιαίτερα με βάση το στυρόλιο (π.χ. στυροπόρ), θερμαίνονται με την τριβή ανάμεσα στις πριονόλαμες και στον οδηγό. Μετά την ψύξη μπλοκάρουν τις πριονόλαμες λόγω του φαινομένου θερμοενεργοποιούμενου συγκολλητικού. Όμως εξοπλισμένες με δόντια πριονιού σκληρομετάλλου πριονόλαμες είναι κατάλληλες επίσης για την κοπή μαλακών και πορωδών υλικών πέτρας, όπως αεριομπετόν και μαλακά ελαφριά τούβλα. Οι πριονόλαμες μπορούν να αλλάξουν χωρίς τη χρήση εργαλείου.

    Το διπλό πριόνι προβλέπεται κυρίως για την επεξεργασία ξύλου στα ξυλουργεία. Συνήθως χρησιμοποιείται για την εγκάρσια κοπή δοκών και για την κατασκευή συνδέσεων μόρσου. Επίσης συχνά χρησιμοποιούνται διπλά πριόνια σε σκελετούς σκεπών για την επεξεργασία δομικών στοιχείων από αφρώδες σκυρόδεμα (αεριομπετόν).

  • Ποια είδη πριονιών υπάρχουν και πώς βρίσκω το κατάλληλο εργαλείο;
   •  
    Bosch | Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες

    Οι βασικοί τύποι είναι:

    • Παλινδρομικά πριόνια (π.χ. σέγα)
    • Περιστροφικά πριόνια (π.χ. δισκοπρίονο)
    • Τροχιακά πριόνια (π.χ. αλυσοπρίονο)

  • Σε τι είναι κατάλληλα τα αλυσοπρίονα;
   • Τα αλυσοπρίονα χειρός χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία ξύλου. Αυτά χρησιμεύουν για τη γρήγορη εγκάρσια κοπή δοκών και καδρονιών καθώς και φρέσκου («πράσινου») ξύλου στην κηπουρική και δασοπονία.

  • Σε τι είναι κατάλληλες οι σπαθόσεγες;
   • Οι σπαθόσεγες είναι κατάλληλες ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη πριονόλαμα βασικά για όλα τα πριονιζόμενα υλικά.

    Η τυπική χρήση της σπαθόσεγας είναι στον τομέα των εγκαταστάσεων π.χ. στην εγκατάσταση θέρμανσης, κλιματισμού και υδών υγιεινής, στην κατασκευή αυτοκινήτων, στις μεταλλικές κατασκευές και στην ανακύκλωση παλετών.

  • Τι είναι πριν την πρώτη χρήση μιας μπαταρίας ή ενός εργαλείου μπαταρίας ιδιαίτερα σημαντικό;
   • Οι οδηγίες χειρισμού πρέπει να διαβαστούν οπωσδήποτε, επειδή η τεχνολογία μπαταρίας υπόκειται σε μια γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία υπό ορισμένες προϋποθέσεις καθιστά απαραίτητο ένα νέο τρόπο χρήσης και χειρισμού.

  • Τι σημαίνει αυτοεκφόρτιση;
   • Αυτοεκφόρτιση σημαίνει, ότι μια μπαταρία δίνει παθητικά ενέργεια απλά και μόνο μέσω της αποθήκευσης. Μετά το πέρας ενός ορισμένου χρόνου η μπαταρία πρέπει να επαναφορτιστεί, για να μπορεί να λειτουργήσει ένα εργαλείο κήπου. Η αυτοεκφόρτιση στη μέχρι τώρα τεχνολογία νικελίου ανέρχεται περ. στα 25 % ανά μήνας, στην τεχνολογία ιόντων λιθίου λιγότερο από 2 %. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι λοιπόν έτοιμες για χρήση ακόμα και μετά από μεγαλύτερο χρόνο αποθήκευσης.

  • Τι σημαίνει φαινόμενο μνήμης;
   • Το φαινόμενο μνήμης αμφανίζεται στις μπαταρίες NiCd, όταν δεν αποφορτίζονται πλήρως. Όταν ένα τμήμα της μπαταρίας δε χρησιμοποιηθεί, η μπαταρία το «θυμάται». Το τμήμα που δε χρησιμοποιήθηκε δεν είναι πλέον διαθέσιμο στην μπαταρία για την παροχή ενέργειας. Στις μπαταρίες ιόντων λιθίου δεν μπορεί να εμφανιστεί ένα τέτοιο φαινόμενο μνήμης.

  • Πώς αποθηκεύονται σωστά οι μπαταρίες ιόντων λιθίου;
   • Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου πρέπει να φυλάγονται πάντοτε σε θερμοκρασία δωματίου. Η φύλαξη σε υψηλότερη θερμοκρασία μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Στις θερμοκρασίες πάνω από 55 °C μπορεί να καταστραφούν οι μπαταρίες ιόντων λιθίου, στις θερμοκρασίες κάτω από –15 °C μπορεί να αδειάσουν εντελώς. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου δεν πρέπει να φορτίζονται πλήρως πριν την αποθήκευση. Η δραστηριότητα σε ένα πλήρως φορτισμένο στοιχείο είναι μεγαλύτερη από αυτή σε ένα μερικώς φορτισμένο στοιχείο, πράγμα που προξενεί τη γρηγορότερη γήρανση των στοιχείων.

  • Μπορεί να εκραγούν οι μπαταρίες ιόντων λιθίου;
   • Οι μπαταρίες μάρκας – ιδιαίτερα στα εργαλεία κήπου Bosch – είναι ασφαλισμένες με διάφορους μηχανισμούς προστασίας. Μια έκρηξη είναι σχεδόν αδύνατη. Παρόλ’ αυτά πρέπει να αποφεύγεται οπωσδήποτε ένα βραχυκύκλωμα ή μια μηχανική ζημιά της μπαταρίας.

  • Πώς αποσύρει κανείς τις μεταχειρισμένες μπαταρίες;
   • Κανείς τις επιστρέφει ξανά στον έμπορα των ηλεκτρικών εργαλείων. Αυτός τις συλλέγει και τις παραδίδει στον κατασκευαστή των ηλεκτρικών εργαλείων. Αυτός προωθεί μια εξειδικευμένη ανακύκλωση.

  • Τι πρέπει να προσέξετε κατά το φρεζάρισμα και πώς αποφεύγει κανείς τους κινδύνους;
   • Στις κάθετες φρέζες υπάρχει κυρίως ο κίνδυνος τραυματισμού στο κοφτερό εξάρτημα φρεζαρίσματος, και μάλιστα τόσο στο ακινητοποιημένο όσο και στο ενεργοποιημένο εργαλείο. Οι φρέζες εργάζονται λόγω αρχής με πάρα πολύ υψηλό αριθμό στροφών. Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού μπορεί να προκύψει ανάδραση του εργαλείου. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο κοφτερές φρέζες σε άψογη κατάσταση. Οι φρέζες πρέπει να είναι κατάλληλες και επιτρεπόμενες για την αντίστοιχη κάθετη φρέζα. Οι στομωμένες ή χαλασμένες φρέζες μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ ισχυρούς κραδασμούς, σε ανάκρουση του εργαλείου και σε θραύση της φρέζας. Οι τραυματισμοί από τη φρέζα μπορούν να αποφευχθούν με τα ακόλουθα μέτρα:

    • Χειρίζεστε το εργαλείο με τα δύο χέρια, κρατώντας το ταυτόχρονα από τις προβλεπόμενες θέσεις λαβής.
    • Μετά την εργασία απομακρύνετε τη φρέζα από την κάθετη φρέζα.

    Κατά το ξάκρισμα των ακμών η κατεύθυνση πρόωσης πρέπει να κατευθύνεται πάντοτε ενάντια στη φορά περιστροφής της φρέζας (αντίθετο φρεζάρισμα). Κατά το φρεζάρισμα στη φορά περιστροφής της φρέζας (ομόρροπο φρεζάρισμα) μπορεί το εργαλείο, ειδικά σε περίπτωση κάπως μεγαλύτερου πάχους ξεχονδρίσματος, να μην οδηγείται πλέον σίγουρα. Με τις μεγάλες κινήσεις εκτροπής του εργαλείου μπορεί να χαθεί ο έλεγχος πάνω στην κάθετη φρέζα, έτσι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος ατυχήματος. Η κάθετη φρέζα πρέπει πάντοτε να οδηγείται σίγουρα και σταθερά.

    Η δύναμη προώθησης πρέπει εδώ να επιλεγεί έτσι, ώστε να μην προκύψει μια πολύ μεγάλη πτώση του αριθμού των στροφών του εργαλείου και να εμφανιστούν έτσι κραδασμοί.

  • Ποια ηλεκτρικά εργαλεία χρησιμοποιεί κανείς κατά το φρεζάρισμα;
   • Τα ηλεκτρικά εργαλεία φρεζαρίσματος χειρός χαρακτηρίζονται με το γενικό όρο κάθετες φρέζες. Ο όρος «κάθετη φρέζα» περιγράφει το γεγονός, ότι η φρέζα κατά τη λειτουργία βρίσκεται πάνω από το επεξεργαζόμενο κομμάτι.

    Οι κάθετες φρέζες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το σκοπό χρήσης και στην απορροφούμενη ισχύ. Συνηθισμένες είναι:

    • - Εργαλεία πολλαπλής λειτουργίας
    • - Φρέζες κουρέματος
    • Κάθετες φρέζες

  • Ποια υλικά επεξεργάζονται με την κάθετη φρέζα;
   • Γενικά όλα τα υλικά, ιδιαίτερα τα προϊόντα ξύλου, μπορούν να επεξεργαστούν. Τα μέταλλα μπορούν όμως να επεξεργαστούν μόνο με βαριά, σταθερά μηχανήματα φρεζαρίσματος. Μόνο τα λεπτά ελάσματα αλουμινίου μπορούν επίσης να επεξεργαστούν με την κάθετη φρέζα χειρός.

  • Τι πρέπει να προσέξετε κατά το φρεζάρισμα των υλικών με βάση το ξύλο;
   • Τα ξύλα έχουν μια σχετικά μικρή σκληρότητα και μπορούν να επεξεργαστούν καλά με μεθόδους αφαίρεσης υλικού. Σε περίπτωση ανάπτυξης πολύ υψηλών τοπικών θερμοκρασιών, δηλαδή, όταν κανείς παραμένει με τη φρέζα πάρα πολύ σε ένα σημείο, έχουν την τάση να καίγονται.

    Η ελαστικότητα, ειδικά στα μαλακά ξύλα με μακριές ίνες, ασκεί ένα ορισμένο σφίξιμο πάνω στη φρέζα, το οποίο μετατρέπεται σε πρόσθετη θερμότητα λόγω της τριβής. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, να προσέξει κανείς στο συμπαγές ξύλο την κατεύθυνση των ινών, όταν θέλει να πετύχει καλά αποτελέσματα εργασίας.

  • Τι πρέπει να προσέξετε κατά το πλάνισμα και πώς αποφεύγει κανείς τους κινδύνους;
   • Η πηγή κινδύνου της ηλεκτρικής πλάνης είναι ο περιστρεφόμενος με υψηλό αριθμό στροφών άξονας των μαχαιριών («άξονας πλάνης»). Λόγω της αδράνειας εξακολουθεί να περιστρέφεται ο άξονας μετά την απενεργοποίηση της πλάνης ακόμα αρκετό χρόνο. Μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή ο άξονας της πλάνης με το χρήστη ή με άλλα αντικείμενο, όπως π.χ. τον πάγκο εργασίας.

    Για την αποφυγή των κινδύνων πρέπει κανείς να ακουμπήσει κάτω την πλάνη, αφού πρώτα ακινητοποιηθεί ο άξονας της πλάνης. Καλύτερα είναι η χρήση ενός τύπου πλάνης, ο οποίος διαθέτει μια δυνατότητα εναπόθεσης («πόδι εναπόθεσης»). Με αυτή τη διάταξη δεν μπορεί ο άξονας της πλάνης να έρθει σε επαφή με το υπόστρωμα. Παρόλ’ αυτά πρέπει κανείς να προσέξει, να είναι η επιφάνεια εναπόθεσης ελεύθερη από άλλα αντικείμενα.

  • Ποια υλικά μπορούν να πλανιστούν;
   • Μπορούν να πλανιστούν όλα τα υλικά, στα οποία μπορεί να εφαρμοστούν μέθοδοι αφαίρεσης υλικού. Οι ηλεκτρικές πλάνες χειρός χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για την επεξεργασία ξύλου και προϊόντων ξύλου. Η επεξεργασία των συνθετικών υλικών είναι δυνατή, όταν το πλάτος πλανίσματος είναι μικρό (περ. 20–50 mm, ανάλογα με τον τύπο συνθετικού υλικού).

  • Τι πρέπει να προσέξετε κατά το πλάνισμα των υλικών με βάση το ξύλο;
   • Το ξύλο σε σύγκριση με τα άλλα υλικά είναι σχετικά μαλακό και μπορεί γι’ αυτό να επεξεργαστεί πολύ καλά με εργαλεία αφαίρεσης υλικού. Ως «ανεπτυγμένο» υλικό έχει στη φυσική του κατάσταση ινώδη δομή και λόγω των επιδράσεων ανάπτυξης εμφανίζει ανωμαλίες, όπως για παράδειγμα κλαδιά. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη χρήση του εργαλείου, επειδή επηρεάζει την ποιότητα της επιφάνειας.

  • Τι πρέπει να προσέξετε κατά την αρχική εναπόθεση της πλάνης το επεξεργαζόμενο κομμάτι;
   • Κατά την αρχική εναπόθεση της πλάνης πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι πρέπει η δύναμη προσπίεσης να εφαρμόζεται μπροστά στο πέλμα της πλάνης, διαφορετικά δημιουργείται ένα κοίλωμα στην περιοχή εναπόθεσης.

  • Τι πρέπει να προσέξετε κατά την πλήρη εναπόθεση της πλάνης από το επεξεργαζόμενο κομμάτι;
   • Κατά την πλήρη επαπόθεση της πλάνης πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι πρέπει η δύναμη προσπίεσης να εφαρμόζεται πίσω στο πέλμα της πλάνης, διαφορετικά προκύπτει ένα κοίλωμα στην περιοχή εναπόθεσης.

  • Σε ποια κατεύθυνση πρέπει να γίνεται το πλάνισμα;
   • Η κατεύθυνση πλανίσματος πρέπει να επιλεγεί κατά δυνατότητα έτσι, ώστε να μην γίνεται πλάνισμα ενάντια στην έξοδο των ινών, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της επιφάνειας. Με μια λίγο λοξή εναπόθεση της πλάνης μπορεί να επιτευχθεί μια «τραβηχτή» κοπή, πράγμα που επιδρά πλεονεκτικά στην ποιότητα της επιφάνειας (το μαχαίρι της πλάνης δεν εισχωρεί εγκάρσια αλλά λοξά στην κατεύθυνση πρόωσης στο επεξεργαζόμενο κομμάτι).

  • Ποια υλικά μπορούν να συρραφτούν;
   • Κανονικά μπορεί να συρραφτούν μόνο ξύλο και προϊόντα ξύλου, όταν το ξύλο δεν είναι πολύ σκληρό. Τα φυσικά ξύλα και τα κοντραπλακέ μπορούν να συρραφτούν καλύτερα, επειδή οι ίνες ασκούν μια πρόσθετη δύναμη σύσφιξης. Τα άλλα προϊόντα ξύλου, όπως μοριοσανίδες μπορούν να συρραφτούν καλά μόνο με ρητινομένους συνδετήρες.

    Όλα τα σκληρά υλικά, όπως για παράδειγμα μέταλλα, υλικά πέτρας, γυαλί και σκληρά συνθετικά υλικά δεν μπορούν να συρραφτούν.

  • Πόσο ασφαλή είναι τα καρφωτικά;
   • Τα καρφωτικά είναι εξαιρετικά ασφαλή, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το σκοπό προορισμού τους. Αυτά τα εργαλεία πρέπει να ενεργοποιούνται πάντοτε πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, ποτέ δεν πρέπει κανείς να «πυροβολεί» με αυτά ελεύθερα. Πολλά καρφωτικά διαθέτουν γι’ αυτό ένα μηχανισμό ασφαλείας, ο οποίος καθιστά δυνατή μια ενεργοποίηση μόνο, όταν το καρφωτικό ακουμπά στο επεξεργαζόμενο κομμάτι.

  • Πόσο ασφαλή είναι τα πιστόλια θερμοκόλλησης;
   • Τα πιστόλια θερμοκόλλησης είναι ηλεκτρικά πάρα πολύ ασφαλή, αλλά όμως δεν πρέπει, όπως και τα άλλα ηλεκτρικά εργαλεία, να παραμένουν σε ενεργοποιημένη κατάσταση χωρίς επιτήρηση. Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας τήξης από 150…180 °C της κόλλας χρειάζεται όμως κατά τη χρήση προσοχή, για την αποφυγή εγκαυμάτων.

  • Ποια υλικά μπορούν να κολληθούν με το πιστόλι θερμοκόλλησης;
   • Όλα τα υλικά με αναρροφητικές ή πορώδεις επιφάνειες με αντίστοιχη ανθεκτικότητα στη θερμότητα μπορούν να κολληθούν με το πιστόλι θερμοκόλλησης. Τυπικά υλικά είναι ξύλο, προϊόντα ξύλου, υλικά πέτρας και υλικά ινών, όπως ύφασμα, δέρμα, χαρτόνι και χαρτί.

    Δεν μπορούν να κολληθούν όλα τα υλικά με λεία, μη αναρροφητική επιφάνεια, όπως γυαλί, μέταλλο και λεία συνθετικά υλικά καθώς και ευαίσθητα στη θερμότητα συνθετικά υλικά, όπως π.χ. αφροί πολυστυρολίου. Σε περίπτωση αμφιβολίας πρέπει να γίνουν δοκιμές κόλλησης.

  • Πώς προχωρά κανείς κατά το βάψιμο;
   • Πριν το βάψιμο

    • Καλύψτε πρώτα το δάπεδο καθώς και όλα τα έπιπλα και τα θερμαντικά σώματα με μεμβράνη και στερεώστε τη μεμβράνη στις άκρες με ταινία κρεπ
    • Κολλήστε επιπλέον όλα τα πλαίσια πορτών και παραθύρων, πρίζες, διακόπτες φωτισμού, σοβατεπιά κτλ. με ταινία κρεπ
    • Όταν ένας τοίχος πρέπει να βαφτεί σε διαφορετικά χρώματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταινία κρεπ ως διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα χρώματα

    Κατά τη διάρκεια του βαψίματος

    • Αρχίστε με τις γωνίες του χώρου
    • Στη συνέχεια βάψτε την οροφή και στο τέλος τους υπόλοιπους τοίχους

    Όταν βάφετε σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία και μακριά από τα παράθυρα, δηλ. την είσοδο του φωτός, εξαφανίζονται οπτικά όλες οι αποχρώσεις και αποφεύγονται οι άσχημες σκιές.

  • Πότε χρησιμοποιώ το κάθε είδος χρώματος;
   • Η επιλογή του είδους του χρώματος εξαρτάται από την περιοχή εφαρμογής: Θέλετε να βερνικώσετε ένα έπιπλο; Βάφετε τους τοίχους σας; Θέλετε να προστατέψετε το αίθριό σας από τις καιρικές επιδράσεις με ένα επίχρισμα;

    Χρώματα διασποράς:

    Κατάλληλα για βάψιμο οροφών και τοίχων (εσωτερικός χώρος). Έχουν καλή πρόσφυση, εξομαλυντικές ιδιότητες σε πλάκες, γυψοσανίδες ή αμιαντοτσιμέντο, κλείνουν πόρους σε σοβατισμένους τοίχους και σε μπετόν και προτιμούνται για βάψιμο σε ταπετσαρίες από τραχιά υλικά ινών και ανάγλυφα υλικά.

    Χρώματα λατέξ:

    Ειδικά χρώματα διασποράς, τα οποία είναι συνήθως διαπερατά από υδρατμούς, αλλά πάρα πολύ ανθεκτικά στη φθορά, ανθεκτικά στην τριβή και μη ευαίσθητα στα συνηθισμένα υλικά καθαρισμού. Αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως σε υγρούς χώρους, όπως λουτρό ή πλυσταριό καθώς και σε καταπονούμενους χώρους, όπως γκαράζ ή κουζίνα.

    Επιχρίσματα:

    έγχρωμα βερνίκια ή άλλα χρώματα με ιδιαίτερα λεπτή κατανεμημένη, μικρή ποσότητα χρωστικών. Αυτά χρησιμοποιούνται, όταν η δομή της βαμμένης επιφάνειας πρέπει να φαίνεται. Με τα επιχρίσματα προστατεύεται το ξύλο από τις καιρικές επιδράσεις, από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά ένα μέρος από τους μύκητες και τα έντομα. Οι ξύλινες επιφάνειες μπορούν με τα επιχρίσματα να αποκτήσουν ένα ομοιόμορφο χρώμα. Στο μπετόν τα επιχρίσματα προσφέρουν τη δυνατότητα της εξομάλυνσης των χρωματικών αποκλίσεων του μπετόν.

    Βερνίκια:

    Τα βερνίκια συνήθως είναι επικαλύπτοντα υλικά βαφής. Η επίστρωση μετά το στέγνωμα δίνει μια ποιοτικά και οπτικά υψηλής ποιότητας, θαμπή ή γυαλιστερή επιφάνεια. Τα βερνίκια είναι ανθεκτικά στις χημικές ουσίες και χρησιμοποιούνται κυρίως για το βάψιμο αντικειμένων από ξύλο, μέταλλο, συνθετικό υλικό ή ορυκτό υλικό.

  • Μπορούν οι ξύλινες κατασκευές στον εξωτερικό χώρο να επιχριστούν με άχρωμο βερνίκι;
   • Βασικά δεν πρέπει να βάφονται άχρωμα ούτε τα παράθυρα, τα σανιδώματα ούτε ακόμα και άλλες ξύλινες κατασκευές στον εξωτερικό χώρο.

    Τα άχρωμα βερνίκια και τα ανοιχτόχρωμα επιχρίσματα, δεν προσφέρουν καμία επαρκή προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες. Από την υπεριώδη ακτινοβολία χάνει η ξύλινη επιφάνεια την ικανότητα συγκράτησης της μπογιάς, το ξύλο αλλάζει χρώμα από καφέ προς το γκρι, το επίχρισμα ραγίζει και αποκολλάται από το ξύλο.

    Τα λευκά, αδιαφανή επιχρίσματα προσφέρουν συνήθως την υψηλότερη αντοχή. Στα σανιδώματα ή στους φράκτες έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία επιχρίσματα με αρκετή ποσότητα χρωστικών.

  • Τι είναι ένας χωροβάτης και σε τι χρησιμεύει;
   • Ένας χωροβάτης πρόκειται για ένα όργανο μέτρησης για το σχετικό καθορισμό του ύψους των αντικειμένων.

    Προβάλλοντας ακτίνες λέιζερ στον τοίχο, ένας χωροβάτης λέιζερ διευκολύνει για παράδειγμα την ακριβή ανάρτηση κάδρων, ραφιών ή κρεμαστών ντουλαπιών καθώς και την ακριβή μεταξύ τους ευθυγράμμιση, προβάλλοντας ακτίνες λέιζερ στον τοίχο.

  • Τι πρέπει να προσέξετε κατά τις μετρήσεις αποστάσεων με λέιζερ στον εσωτερικό χώρο;
   • Η διαδρομή μεταξύ του οργάνου μέτρησης και του αντικειμένου μέτρησης πρέπει να είναι ελεύθερη από εμπόδια. Πρέπει λοιπόν να μετρήσει κανείς πέρα από τα εμπόδια.

    Επιπλέον μπορεί να προκύψουν λάθος μετρήσεις, όταν καπνός ή σκόνη απορροφούν την ακτίνα μέτρησης ή την ανακλούν μερικώς

  • Είναι η ακτινοβολία λέιζερ επικίνδυνη;
   • Τα λέιζερ που χρησιμοποιούνται στα όργανα τεχνικής μέτρησης της Bosch αντιστοιχούν στην κατηγορία λέιζερ 2, η οποία ταξινομείται ως ακίνδυνη. Γι’ αυτό ιδιαίτερα μέτρα προστασίας δεν είναι απαραίτητα. Γενικά όμως ισχύει, ότι οι ακτίνες λέιζερ, ανεξάρτητα από την κατηγορία προστασίας, δεν επιτρέπεται να κατευθύνονται ποτέ απευθείας στα μάτια.

  • Πόσο μεγάλα είναι τα έξοδα αποστολής για τα ανταλλακτικά;
   • Στις παραγγελίες μέσω του Online Shop (ηλεκτρονικό κατάστημα) η κατ’ αποκοπή χρέωση της παραγγελίας ανέρχεται στα 4,76 ΕΥΡΩ (συμπερ. ΦΠΑ).

    Ανά παραγγελία στις παραγγελίες μέσω του Service Contact Center, δηλ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail, επιστολής ή φαξ η κατ’ αποκοπή χρέωση παραγγελίας ανέρχεται στα 7,14 ΕΥΡΩ (συμπερ. ΦΠΑ).

    Σε περίπτωση μιας αποστολής επί αντικαταβολής χρεώνεται επιπλέον ένα τέλος 2,50 ΕΥΡΩ.

  • Έχω δικαίωμα εγγύησης μετά από μια επισκευή;
   • Μετά από μια επισκευή επί πληρωμή υπάρχει ένα δικαίωμα εγγύησης ενός έτους.

  • Γιατί δεν μπορώ να βρω ή να επιλέξω ένα εξάρτημα στον κατάλογο ανταλλακτικών εξαρτημάτων;
   • Αυτό μπορεί να έχει τρεις λόγους:

    1) Πρόκειται για ένα εξάρτημα και όχι ανταλλακτικό. Μια επισκόπηση των εξαρτημάτων μας μπορείτε να έχετε στη διεύθυνση Εξαρτήματαή απευθείας στον έμπορό σας.

    2) Το επιθυμητό εξάρτημα ανήκει σε ένα δομικό συγκρότημα. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή μόνο η παραγγελία όλου του συγκροτήματος.

    3) Το επιθυμητό εξάρτημα δεν είναι διαθέσιμο ή δεν παραδίδεται πλέον. Για να πάρετε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους παράδοσης, ελάτε σε επαφή παρακαλώ με τη γραμμή επικοινωνίας (Hotline) του σέρβις της εταιρείας μας.

  • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ανταλλακτικού και ενός εξαρτήματος;
   • Τα ανταλλακτικά αποτελούν αναπόσπαστα μέρη ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Αυτά ανήκουν στο βασικό του εξοπλισμό – χωρίς αυτά η λειτουργία δεν είναι δυνατή. Τα ανταλλακτικά είναι για παράδειγμα: οδοντωτοί ιμάντες, βίδες, λαβές και σετ ψηκτρών.

    Τα εξαρτήματα είναι προσαρτήματα ή προσθήκες που διευρύνουν τη λειτουργία, χωρίς τα οποία ένα ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει εντελώς κανονικά. Εξαρτήματα είναι π.χ. πριονόδισκος, κασετίνα, πρόσθετες χειρολαβές, γυαλόχαρτο και τρυπάνια.

  • Τι κοστίζει η παραλαβή του εργαλείου;
   • Η παραλαβή των εργαλείων κατά τη διάρκεια του χρόνου της εγγύησης είναι δωρεάν. Σε περίπτωση επισκευών μετά τη λήξη του χρόνου της εγγύησης χρεώνεστε με μια κατ’ αποκοπή χρέωση για έξοδα αποστολής στο ύψος των 7,14 ΕΥΡΩ (συμπερ. ΦΠΑ).

  • Τι κοστίζει η βαθμονόμηση των εργαλείων μου;
   • Τις τρέχουσες τιμές μπορείτε να τις βρείτε στο φυλλάδιό μας για το σέρβις βαθμονόμησης.

  • Πώς ενεργώ, όταν θέλω να επιστρέψω ένα παραγγελμένο ανταλλακτικό;
   • Σε περίπτωση που κατά την παράδοση της αποστολής των ανταλλακτικών διαπιστώσετε εξωτερικές ζημιές στο πακέτο, τότε αρνηθείτε την παραλαβή ή καταγγείλετε τη ζημιά στο διανομέα.

    Όταν κατά την αφαίρεση του προϊόντος από τη συσκευασία διαπιστώσετε εμφανή ελαττώματα ή ότι έχετε παραγγείλει ένα λάθος ανταλλακτικό, τότε ειδοποιήστε μας όσο το δυνατόν γρηγορότερα (το αργότερο μέσα σα 15 ημέρες). Προσέξτε γι’ αυτό τους όρους παράδοσης.

    Πριν από μια επιστροφή ζητήστε παρακαλώ από εμάς οπωσδήποτε το δελτίο επιστροφής δίνοντας τον αριθμό του δελτίου αποστολής.

  • Είναι η απόσυρση των παλιών συσκευών, μπαταριών και συσσωρευτών δωρεάν;
   • Ναι, η απόσυρση είναι δωρεάν. Οι μπαταρίες και συσσωρευτές μπορούν να αποσυρθούν σε όλα τα δοχεία του GRS (κοινό σύστημα επιστροφής). Τις παλιές συσκευές μπορείτε να τις παραδώσετε στον έμπορό σας.

  • Πού μπορώ να επισκευάσω τα εργαλεία μου;
   • Το ελαττωματικό σας εργαλείο μπορεί να σταλθεί απευθείας στο Κέντρο Σέρβις της εταιρείας μας. Εναλλακτικά υπάρχει επίσης η δυνατότητα, να το παραδώσετε στον τοπικό σας έμπορό ή στο κατάστημα πώλησης εργαλείων.

    Σε περίπτωση μιας απευθείας αποστολής είναι σημαντικό, να επισυνάψετε στο ελαττωματικό εργαλείο το συμπληρωμένο έντυπο εντολής επισκευής, για να μπορεί να διεκπεραιωθεί η παραγγελία σας γρήγορα.

  • Πόσο προηγουμένως πρέπει να αναθέσω την παραλαβή;
   • Όταν έχετε στείλει το έντυπο μέχρι τις 17.00 μιας εργάσιμης ημέρας, μπορεί να γίνει η παραλαβή από την επόμενη ημέρα. Φυσικά μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα άλλο χρονικό διάστημα παραλαβής.

  • Είναι τα εργαλεία καθώς και οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές της Bosch καταχωρημένα;
   • Τόσο τα εργαλεία όσο και οι μπαταρίες της Bosch είναι καταχωρημένα. Ο αριθμός WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) είναι: DE-86520394.

    Ο αριθμός καταχώρησης για μπαταρίες και συσσωρευτές είναι 21001568.

  • Πόσο διαρκεί μια βαθμονόμηση;
   • Στη Bosch Power Tools μπορούμε να στηριχτούμε σε ένα ευρύτατο δίκτυο λογιστικής και σε ιδανικά οργανωμένες διαδικασίες σέρβις.

    Όπως και στην επισκευή το ίδιο ισχύει επίσης για το σέρβις βαθμονόμησης, ότι ο χρήστης λαμβάνει πίσω το εργαλείο κατά κανόνα το αργότερο μετά από πέντε ημέρες.

  • Πώς πρέπει να συσκευάσω το εργαλείο μου;
   • Το εργαλείο σας πρέπει να είναι πάντοτε συσκευασμένο έτσι, ώστε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς να μην μπορεί να υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση που για τα μεγάλα εργαλεία σας δεν έχετε κατάλληλη συσκευασία, μπορείτε να έρθετε τηλεφωνικά σε επαφή μαζί μας. Εμείς σας στέλνουμε ένα αντίστοιχο χαρτοκιβώτιο.

    Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία διαβάστε παρακαλώ τους ΓΟΣ του παροχέα υπηρεσιών μεταφοράς της εταιρείας μας GLS.

  • Υπάρχει μια κατ’ αποκοπή τιμή για τις επισκευές;
   • Όχι, αλά εμείς προχωρούμε ως εξής:

    Σε περίπτωση εγγύησης μια επισκευή είναι φυσικά δωρεάν.

    Μετά τη λήξη της εγγύησης ισχύει το εξής:

    Όταν τα έξοδα επισκευής βρίσκονται κάτω από το 50 % της νέας τιμής, επισκευάζουμε το εργαλείο αμέσως. Στο λογαριασμό αναφέρονται με διαφάνεια τα έξοδα επισκευής.

    Σε περίπτωση εξόδων επισκευής πάνω από το 50 % της νέας τιμής λαμβάνετε μια εκτίμηση δαπάνης.

    Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα για «Προαποδέσμευση»:

    Αποφασίζετε ήδη προηγουμένως, εάν το εργαλείο σε περίπτωση μιας τιμής επισκευής πάνω από το 50 % της νέας τιμής πρέπει να αποδεσμευτεί για ανακύκλωση ή εάν επιθυμείτε μια εκτίμηση δαπάνης.

    Σε περίπτωση μιας προαποδέσμευσης δεν επιβαρύνεστε με το κόστος μεταφοράς.

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σέρβις βαθμονόμησης για όλες τις μάρκες της Bosch Power Tools;
   • Το σέρβις βαθμονόμησης της Bosch είναι ανεξάρτητο από την εκάστοτε μάρκα, μετά από συνεννόηση δεν μπορούν να βαθμονομηθούν μόνο εργαλεία της μάρκας «Bosch» και «CST/berger», αλλά επίσης και όλα τα άλλα.

  • Τι συμβαίνει, όταν δεν αποδεχτώ την εκτίμηση της δαπάνης;
   • Μπορείτε να αποφασίσετε, εάν το εργαλείο θα παραμείνει στο Κέντρο Σέρβις και θα ανακυκλωθεί εκεί ή εάν θέλετε να σας επιστραφεί. Σε αυτή την περίπτωση χρεώνεστε με ένα τέλος επεξεργασίας 17,85 ΕΥΡΩ συν έξοδα αποστολής 7,14 ΕΥΡΩ (συμπερ. ΦΠΑ).

  • Πόσο μεγάλα είναι τα έξοδα αποστολής για τις επισκευές;
   • Σε περίπτωση εγγύησης δεν επιβαρύνεστε φυσικά με έξοδα αποστολής.

    Για επισκευές μετά τη λήξη της εγγύησης χρεώνεστε με μια κατ’ αποκοπή χρέωση της παραγγελίας από 7,14 ΕΥΡΩ (συμπερ. ΦΠΑ).

  • Ποιοι είναι οι όροι της εγγύησής μου για τα ιδιωτικά χρησιμοποιούμενα εργαλεία;
   • Η εγγύηση στα νέα προϊόντα σε περίπτωση ιδιωτικής χρήσης ανέρχεται σε 24 μήνες. Λεπτομερείς πληροφορίες θα βρείτε στους τρέχοντες όρους εγγύησης.

  • Πόσο διαρκεί η επισκευή;
   • Κατά κανόνα λαμβάνετε το επισκευασμένο εργαλείο μετά τρεις μέχρι το πολύ πέντε εργάσιμες ημέρες.

  • Τι είναι αμπέρ;
   • Αμπέρ (Α) είναι η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος.

  • Ποιο εργαλείο είναι χρησιμότερο, το δράπανο ή το κρουστικό δράπανο;
   • Αυτό εξαρτάται από το σκοπό χρήσης. Οι ερασιτέχνες προτιμούν το κρουστικό δράπανο λόγω της πολυπλευρικότητάς του, οι επαγγελματίες το δράπανο λόγω της ακριβείας του.

  • Τι είναι μια κατσαβιδόλαμα;
   • Ο όρος προέρχεται από την αγγλική γλώσσα και χαρακτηρίζει στην τεχνική βιδώματος το απαιτούμενο για τον εκάστοτε τύπο βίδας (απλή σχισμή, σταυροειδής σχισμή, εξάγωνο, Torx κτλ.) εξάρτημα βιδώματος. Η κατσαβιδόλαμα στερεώνεται στο εργαλείο είτε απευθείας με το εξάγωνο στέλεχός της σε ένα τσοκ ή σε ένα στήριγμα εξαρτήματος, που είναι είτε συστατικό του εργαλείου ή χρησιμοποιούμενο ξεχωριστό εξάρτημα.

  • Για ποιο υλικό και για ποιες μορφές επεξεργαζόμενου κομματιού είναι κατάλληλα τα έκκεντρα; τριβεία;
   • Η δυνατότητα χρήσης εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο υλικό λείανσης και είναι γενικής χρήσης. Κατά προτίμηση χρησιμοποιούνται έκκεντρα τριβεία για την επεξεργασία ξύλου, υλικών με βάση το ξύλο και βερνικωμένων επιφανειών. Με το αντίστοιχο εξάρτημα τα έκκεντρα τριβεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ καλά για εργασίες στίλβωσης. Κατά τη λείανση μετάλλων ή υλικών πέτρας η πρόοδος της εργασίας είναι μικρή.

    Λόγω της στρογγυλής πλάκας λείανσης, η οποία παραδίδεται σε διαφορετικούς βαθμούς σκληρότητας, μπορούν να επεξεργαστούν σχεδόν όλες οι μορφές επεξεργαζόμενων κομματιών. Η επεξεργασία κοφτερών γωνιών και ακμών μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική λείανση και σε ζημιά του λαστιχένιου δίσκου λείανσης.

  • Πώς εργάζεται κανείς βασικά κατά τη λείανση;
   • Κανείς αρχίζει βασικά με χοντρή κόκκωση και επιλέγει μετά σε κάθε βήμα εργασίας μια πιο λεπτή κόκκωση. Ως εμπειρικός κανόνας επιλέγει κανείς με κάθε ακόλουθο κύκλο εργασίας μια δυο φορές λεπτότερη κόκκωση.

    Παράδειγμα: Σειρά κόκκωσης 40–80–180–360–600–1200

  • Σε τι είναι κατάλληλες οι σέγες;
   • Οι σέγες είναι κατάλληλες ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη πριονόλαμα βασικά για όλα τα πριονιζόμενα υλικά.

    Ιδιαίτερα οι σέγες είναι κατάλληλες για σύνθετες εργασίες με κυκλικές κοπές σε όλα τα υλικά. Αυτές διαθέτουν ανάμεσα σε όλα τα πριόνια τη μεγαλύτερη επιλογή σε πριονόλαμες γενικής χρήσης και ειδικές πριονόλαμες.

  • Τι καταλαβαίνει κανείς κάτω από μπαταρίες ιόντων λιθίου;
   • Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου βασίζονται σε μια νέα τεχνολογία, στην οποία το λίθιο χρησιμοποιείται ως συστατικό στοιχείο των ηλεκτροδίων. Αυτές οι μπαταρίες διαφέρουν βασικά από τις μπαταρίες στη βάση νικελίου και έχουν με μια τάση στοιχείου 3,6 V μια τρεις φορές υψηλότερη τάση στοιχείου από τις μπαταρίες νικελίου-καδμίου. Κανείς χρειάζεται λιγότερα στοιχεία μπαταρίας, έτσι μπορεί να γίνει το ηλεκτρικό εργαλείο μικρότερο και πιο ελαφρύ ή με το ίδιο μέγεθος ισχυρότερο. Εκτός από μια σημαντικά μικρότερη αυτοεκφόρτιση, δεν έχουν οι μπαταρίες ιόντων λιθίου σε αντίθεση με τις Μπαταρίες νικελίου-καδμίου κανένα φαινόμενο μνήμης.

  • Πώς βρίσκω το σωστό ανταλλακτικό για το ηλεκτρικό εργαλείο μου;
   • Στον κατάλογο ανταλλακτικών εξαρτημάτων θα βρείτε όλα τα σχέδια συναρμολόγησης των εργαλείων μας των τελευταίων 25 χρόνων. Εδώ μπορείτε εντελώς απλά να αναγνωρίσετε το απαιτούμενο ανταλλακτικό σας. Έχετε πρόχειρο τον αριθμό ευρετηρίου του εργαλείου ή το εμπορικό του όνομα. Για να βρείτε γρήγορα το σωστό ανταλλακτικό, πρέπει να το εισάγετε.

  Οδηγίες εργασιών 1 - 15 από 81

   Η ερώτηση δε βρέθηκε;

   Ρωτήστε μας προσωπικά, και εμείς θα σας βοηθήσουμε ευχαρίστως πιο κάτω.

   Προσωπική παροχή συμβουλών

   Σε περίπτωση ερωτήσεων γύρω από τα προϊόντα μας και τις εφαρμογές
   : 210 5701282
   Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00–16.00

   Έντυπο επικοινωνίας


   Νομική υπόδειξη

   Η Bosch δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την πληρότητα και ορθότητα των αναφερόμενων οδηγιών. Η Bosch επιπλέον υποδεικνύει, ότι η χρήση αυτών των οδηγιών λαμβάνει χώρα με δική σας ευθύνη. Λάβετε παρακαλώ για την ασφάλειά σας όλα τα απαραίτητα μέτρα.

    

   Έτσι μπορείτε να μας βρείτε

   :2105701258

   Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00–16.00

   :2105701263

   αποστολή email

   Αναζήτηση εμπόρου

    
    
    
   GR
   Υπενθύμιση
   Υπενθυμισμένο
   Αγορά τώρα
   Επαναφορά φίλτρου
   Προβολή φίλτρου
   Απόκρυψη φίλτρου
   Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
   Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
   Προβολή περαιτέρω εργασιών
   Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
   Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
   Προβολή παραλλαγών προϊόντος
   Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
   Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
   Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
   Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
   Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
   Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
   Λίστα σύγκρισης
   Προϊόντα
   Προϊόν
   Προβολή περαιτέρω συστάσεων
   Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων