• Πώς προστατεύεται κανείς από ολισθαίνουσες κατσαβιδόλαμες;