• Πόσο μεγάλα είναι τα έξοδα αποστολής για τις επισκευές;