• Τι συμβαίνει, όταν δεν αποδεχτώ την εκτίμηση της δαπάνης;