• Είναι τα εργαλεία καθώς και οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές της Bosch καταχωρημένα;