• Ποιοι είναι οι όροι της εγγύησής μου για τα ιδιωτικά χρησιμοποιούμενα εργαλεία;