• Πόσο μεγάλα είναι τα έξοδα αποστολής για τα ανταλλακτικά;