• Τι πρέπει να προσέξετε κατά τις μετρήσεις αποστάσεων με λέιζερ στον εσωτερικό χώρο;