• Τι πρέπει να προσέξετε κατά το πλάνισμα των υλικών με βάση το ξύλο;