• Τι είναι πριν την πρώτη χρήση μιας μπαταρίας ή ενός εργαλείου μπαταρίας ιδιαίτερα σημαντικό;