• Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι κανόνες εργασιακής προστασίας κατά τη λείανση;