• Για ποιο υλικό και για ποιες μορφές επεξεργαζόμενου κομματιού είναι κατάλληλα τα παλμικά τριβεία;