• Πώς προστατεύεται κανείς από την ανάδραση της ροπής στρέψης κατά το βίδωμα;