• Τι πρέπει ιδιαίτερα να προσέξετε κατά την εργασία με κατσαβίδια;