Χάραξη καναλιών καλωδίων

 
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
0 Αξιολογήσεις
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ενεργοποιημένα Cookies.
0 Αξιολογήσεις

Έτσι ανοίγετε κανάλια καλωδίων αόρατα και ασφαλή

Για λόγους ασφαλείας και αισθητικής εμφάνισης πρέπει να τοποθετούνται τα ηλεκτρικά καλώδια πάντοτε μέσα στον τοίχο. Διαβάστε, τι πρέπει να προσέξετε για ένα ασφαλές και καθαρό αποτέλεσμα.

Χάραξη καναλιών καλωδίων
Χάραξη καναλιών καλωδίων
Χάραξη καναλιών καλωδίων

Διαδικασία:

Για λόγους ασφαλείας και αισθητικής εμφάνισης πρέπει να τοποθετούνται τα ηλεκτρικά καλώδια πάντοτε μέσα στον τοίχο. Στους τοίχους από μπετόν ή τοιχοποιία πρέπει να χαράξετε ένα αυλάκι καλωδίων. Όταν κάνετε το αυλάκι λίγο μεγαλύτερο, μπορείτε χωρίς πρόβλημα να περάσετε και έναν ακόμα αγωγό.

1

Ελέγξτε με έναν ανιχνευτή μετάλλων, εάν στον τοίχο περνούν ακόμα και άλλα καλώδια και σωλήνες. Μετά κατεβάστε σε κάθε περίπτωση την ασφάλεια.

2

Μαρκάρετε με τη βοήθεια ενός αλφαδιού την κάθετη διαδρομή του καναλιού των καλωδίων.

3

Με ένα καλέμι ανοίξτε τώρα το αυλάκι των καλωδίων κατά μήκος των προμαρκαρισμένων γραμμών. Σημαντικό: Το καλέμι πρέπει να είναι πιο πλατύ από το (ή τα) καλώδιο(α). Και: Φοράτε κατά το καλέμισμα οπωσδήποτε προστατευτικά γυαλιά!

4

Όταν το αυλάκι των καλωδίων είναι έτοιμο, κολλήστε μέσα τα καλώδια με κολλητική ταινία σταθερά και στοκάρετε ξανά το αυλάκι με τσιμέντο.


Νομική υπόδειξη

Η Bosch δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την πληρότητα και ορθότητα των αναφερόμενων οδηγιών. Η Bosch επιπλέον υποδεικνύει, ότι η χρήση αυτών των οδηγιών λαμβάνει χώρα με δική σας ευθύνη. Λάβετε παρακαλώ για την ασφάλειά σας όλα τα απαραίτητα μέτρα.


 

Έτσι μπορείτε να μας βρείτε

:2105701258

Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00–16.00

:2105701263

αποστολή email

Αναζήτηση εμπόρου

 
 
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων