Σωστό πριόνισμα

 
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
0 Αξιολογήσεις
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ενεργοποιημένα Cookies.
0 Αξιολογήσεις

Τι πρέπει να προσέχετε κατά το πριόνισμα

Κατά το πριόνισμα η προσοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εμείς σας λέμε, τι πρέπει να προσέξετε.

Σωστό πριόνισμα
Σωστό πριόνισμα
Σωστό πριόνισμα

Διαδικασία:

Για πολλούς ερασιτέχνες το πριόνισμα είναι μια εργασία ρουτίνας. Όμως τόσο στα εργαλεία χειρός όσο και με τα ηλεκτρικά εργαλεία – στο πριόνισμα η προσοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εμείς σας λέμε, τι πρέπει να προσέξετε.

1

Στα ηλεκτρικά εργαλεία πριονίσματος υπάρχει κυρίως ο κίνδυνος τραυματισμού στην πριονόλαμα – τόσο στο ακινητοποιημένο όσο και στο ενεργοποιημένο εργαλείο.

2

Η ενδυμασία προστασίας είναι υποχρεωτική. Μην εργάζεστε σε καμία περίπτωση χωρίς προστατευτικά γυαλιά και χρησιμοποιείτε σε περίπτωση δυνατού θορύβου λειτουργίας ωτασπίδες.

3

Πριόνια υπάρχουν για όλες τις διαφορετικές εργασίας. Το κατάλληλο πριόνι μπορείτε να το επιλέξετε σύμφωνα με τα επόμενα σημεία: Υλικό (π.χ. φυσικό ξύλο, συνθετικό υλικό), τύπος (π.χ. σκληρό ξύλο, κοντραπλακέ), επεξεργαζόμενο κομμάτι (σανίδες ή πλάκες) και τρόπος κοπής (ίσια ή καμπύλες).

4

Χρησιμοποιείτε μόνο την κατάλληλη πριονόλαμα και αυτή σε άψογη κατάσταση.

5

Το πριόνι πρέπει να το χειρίζεστε με τα δύο χέρια και να το κρατάτε στις προβλεπόμενες θέσεις λαβής.

6

Μετά την εργασία απομακρύνετε την πριονόλαμα, στο αλυσοπρίονο τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό κάλυμμα.


Νομική υπόδειξη

Η Bosch δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την πληρότητα και ορθότητα των αναφερόμενων οδηγιών. Η Bosch επιπλέον υποδεικνύει, ότι η χρήση αυτών των οδηγιών λαμβάνει χώρα με δική σας ευθύνη. Λάβετε παρακαλώ για την ασφάλειά σας όλα τα απαραίτητα μέτρα.


 

Έτσι μπορείτε να μας βρείτε

:2105701258

Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00–16.00

:2105701263

αποστολή email

Αναζήτηση εμπόρου

 
 
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων