Συστήματα διπλού θηλυκώματος (τόρμος και εντορμία)

 
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
0 Αξιολογήσεις
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ενεργοποιημένα Cookies.
0 Αξιολογήσεις

Πλεονεκτήματα των συστημάτων διπλού θηλυκώματος (τόρμος και εντορμία)

Είτε πρόκειται για παρκέ, λαμινάτ, πλακίδια ή στέγες ξύλινων δοκαριών – τις συνδέσεις διπλού θηλυκώματος (τόρμος και εντορμία) τις συναντά κανείς σε πολλές χρήσεις. Εμείς σας εξηγούμε, πού βρίσκονται τα πλεονεκτήματα.

Συστήματα διπλού θηλυκώματος (τόρμος και εντορμία)
Συστήματα διπλού θηλυκώματος (τόρμος και εντορμία)
Συστήματα διπλού θηλυκώματος (τόρμος και εντορμία)

Διαδικασία:

Τις συνδέσεις διπλού θηλυκώματος (τόρμος και εντορμία) τις συναντά κανείς σχεδόν σε όλες τις χρήσεις: Για παρκέ και λαμινάτ υπάρχουν τα ονομαζόμενα δάπεδα click, αλλά επίσης και πλακίδια, κιβώτια ρολών, στέγες ξύλινων δοκαριών και μαρκίζες μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με αυτή την τεχνική.

1

Η σύνδεση διπλού θηλυκώματος (τόρμος και εντορμία) είναι μια βυσματούμενη σύνδεση περισσότερων τεμαχίων. Η κατασκευαστική αρχή: Σε ένα τεμάχιο είναι φρεζαρισμένη μια εγκοπή, στην οποία προσαρμόζεται ακριβώς ένα αντίστοιχο στη μορφή δόντι. Το δόντι μπορεί να είναι ένα ελεύθερο, ξεχωριστό τεμάχιο σύνδεσης ή μέρος ενός συνδεδεμένου δεύτερου τεμαχίου. Με τη σύνδεση διπλού θηλυκώματος εμποδίζεται η μετατόπιση δύο γειτονικών σανίδων και επιτυγχάνεται έτσι η δημιουργία μιας επίπεδης επιφάνειας.

2

Ως καθαρό σύστημα συναρμολόγησης έχει η σύνδεση διπλού θηλυκώματος (τόρμος και εντορμία) το πλεονέκτημα, να μην προξενούνται ζημιές στις ακμές κατά τη συναρμολόγηση. Επιπλέον χάρη στη μεγαλύτερη επιφάνεια μπορεί να προστεθεί περισσότερη κόλλα, έτσι ώστε να καθίσταται η σύνδεση περισσότερο ανθεκτική.


Νομική υπόδειξη

Η Bosch δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την πληρότητα και ορθότητα των αναφερόμενων οδηγιών. Η Bosch επιπλέον υποδεικνύει, ότι η χρήση αυτών των οδηγιών λαμβάνει χώρα με δική σας ευθύνη. Λάβετε παρακαλώ για την ασφάλειά σας όλα τα απαραίτητα μέτρα.


 

Έτσι μπορείτε να μας βρείτε

:2105701258

Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00–16.00

:2105701263

αποστολή email

Αναζήτηση εμπόρου

 
 
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων