Οι σημαντικότερες ομάδες δομικών υλικών με μια ματιά

 
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
Εισάγετε μια δική σας αξιολόγηση
0 Αξιολογήσεις
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ενεργοποιημένα Cookies.
0 Αξιολογήσεις

Χρήσιμες πληροφορίες για μπετόν, δομικά υλικά τοιχοποιίας και υλικά πλακών

Κάτω από την ευρύτερη έννοια δομικά υλικά βρίσκονται πολλά υλικά, τα οποία λόγω της χημικής τους δομής μπορεί κανείς να τα ταξινομήσει σε διαφορετικές ομάδες.

Οι σημαντικότερες ομάδες δομικών υλικών με μια ματιά
Οι σημαντικότερες ομάδες δομικών υλικών με μια ματιά
Οι σημαντικότερες ομάδες δομικών υλικών με μια ματιά

Διαδικασία:

Οι έννοιες υλικό κατασκευής και δομικό υλικό χρησιμοποιούνται στην ορολογία των οικοδομικών εργασιών για υλικά, με τα οποία κατασκευάζονται δομικά στοιχεία και κτίρια. Κάτω από την ευρύτερη έννοια δομικά υλικά βρίσκονται πολλά υλικά, τα οποία λόγω της χημικής τους δομής μπορούν να ταξινομηθούν σε διαφορετικές ομάδες. Τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα στη Γερμανία δομικά υλικά μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

1

Κανείς χωρίζει το μπετόν σε κανονικό μπετόν και ελαφρομπετόν. Το κανονικό μπετόν είναι ένα μείγμα από τσιμέντο και τα πρόσθετα υλικά, άμμος και λιθοσυντρίμματα (γαρμπίλι). Δεν έχει καθόλου κενούς χώρους και έχει συνήθως υψηλή αντοχή σύνθλιψης. Όταν το κανονικό μπετόν εξοπλιστεί με χαλύβδινη ενίσχυση, τότε έχουμε το οπλισμένο μπετόν.

Το ελαφρομπετόν διαφέρει από το κανονικό μπετόν στα εμπεριεχόμενα υλικά. Αυτό αναμειγνύεται κατά κανόνα με ελαφρόπετρα και διογκωμένη άργιλο και έχει μια σημαντικά μικρότερη αντοχή σύνθλιψης. Μια ιδιαίτερη εναλλαγή είναι το πορώδες σκυρόδεμα. Αυτό δημιουργείται με την ανάμειξη υλικών που δημιουργούν αέρια, τα οποία προσδίδουν στο μπετόν κατά τη σκλήρυνση μια πορώδης δομή.

Οι εργασίες στο μπετόν μπορούν να γίνουν καλύτερα μ’ ένα περιστροφικό πιστολέτο, επειδή σε αυτό δεν απαιτείται η εξάσκηση πίεσης πάνω στο εργαλείο.

2

Τα δομικά υλικά τοιχοποιίας χωρίζονται σε συμπαγείς λίθους, πλίνθους με οπές και υλικά πλακών. Οι συμπαγείς λίθοι έχουν μια ομοιόμορφη δομή (ανάλογα με το δομικό υλικό μια περισσότερο πυκνή ή πορώδης). Τόσο τα περιστροφικά πιστολέτα όσο και τα κρουστικά δράπανα είναι κατάλληλα εδώ για το τρύπημα.

Οι πλίνθοι με οπές αποτελούνται από το ίδιο υλικό, έχουν όμως σε αντίθεση με τους συμπαγείς λίθους ένα μεγάλο αριθμό κενών χώρων. Για αυτό στους πλίνθους με οπές είναι καταλληλότερο ένα κρουστικό δράπανο, επειδή το περιστροφικό πιστολέτο είναι πολύ δυνατό.

3

Τα υλικά πλακών είναι λεπτά δομικά υλικά, όπως πλάκες γυψοσανίδων, πλάκες ινογυψοσανίδων και πλάκες από υλικά με βάση το ξύλο. Αυτά τα υλικά χρησιμοποιούνται κυρίως στις εσωτερικές κατασκευές. Για το τρύπημα είναι εδώ κατάλληλα τόσο τα κρουστικά δράπανα με απενεργοποιημένη την κρούση όσο και τα δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας.


Νομική υπόδειξη

Η Bosch δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την πληρότητα και ορθότητα των αναφερόμενων οδηγιών. Η Bosch επιπλέον υποδεικνύει, ότι η χρήση αυτών των οδηγιών λαμβάνει χώρα με δική σας ευθύνη. Λάβετε παρακαλώ για την ασφάλειά σας όλα τα απαραίτητα μέτρα.


 

Έτσι μπορείτε να μας βρείτε

:2105701258

Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00–16.00

:2105701263

αποστολή email

Αναζήτηση εμπόρου

 
 
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων