Λεξικό

 

Καταχωρήσεις 1 - 1 από 1

Υ
  • Υπερφόρτωση
    • Στα ηλεκτρικά εργαλεία παρουσιάζεται υπερφόρτωση συχνά λόγω υπερβολικής δύναμης προσπίεσης πάνω στο εργαλείο. Συχνή αιτία είναι επίσης και η χρήση ακατάλληλων, στομωμένων ή λάθος τροχισμένων εξαρτημάτων εργασίας. Μόλις παρουσιαστεί μια υπερφόρτωση, απενεργοποιεί η διάταξη προστασίας του κινητήρα (εάν υπάρχει) αυτόματα το εργαλείο.


Καταχωρήσεις 1 - 1 από 1

 

Έτσι μπορείτε να μας βρείτε

:2105701258

Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00–16.00

:2105701263

αποστολή email

Αναζήτηση εμπόρου

 
 
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων