Λεξικό

 

Καταχωρήσεις 1 - 3 από 3

Ο
 • Οδηγός βάθους
  • Οδηγός βάθους
   Οδηγός βάθους

   Όταν κατά το τρύπημα πρέπει να τηρηθεί το ακριβές βάθος, μπορεί να ρυθμιστεί ένα συγκεκριμένο βάθος με έναν οδηγό βάθους, ο οποίος είναι σε πολλά κρουστικά δράπανα ενσωματωμένος ή π.χ. μέσω μιας διάταξης αναρρόφησης της σκόνης με ενσωματωμένο οδηγός βάθους. Η τρύπα έχει μετά ακριβώς το ρυθμισμένο βάθος.

 • Ονομαστική ισχύς
  • Ισχύς, που απορροφά ένα ηλεκτρικό εργαλείο από την πηγή ενέργειας ((ρεύμα ή μπαταρία). Η ισχύς, που είναι μετά διαθέσιμη (Αποδιδόμενη ισχύς), είναι πάντοτε μικρότερη, επειδή σε κάθε μετατροπή ενέργειας παρουσιάζονται απώλειες (βλέπε Βαθμός απόδοσης). Η ονομαστική ισχύς δίδεται σε Watt (W), έτσι ώστε να μπορούν να συγκριθούν οι τιμές διαφορετικών εργαλείων.

 • Ονομαστική ισχύς
  • Ισχύς, την οποία απορροφά ένα ηλεκτρικό εργαλείο από την πηγή ενέργειας (ονομάζεται επίσης και απορροφούμενη ισχύς). Αυτή η ισχύς αναφέρεται σε W πάνω στην πινακίδα τύπου του ηλεκτρικού εργαλείου.


Καταχωρήσεις 1 - 3 από 3

 

Έτσι μπορείτε να μας βρείτε

:2105701258

Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00–16.00

:2105701263

αποστολή email

Αναζήτηση εμπόρου

 
 
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων