Λεξικό

 

Καταχωρήσεις 1 - 5 από 5

Β
 • Βίδα ημισφαιρικής κεφαλής
  • Στοιχείο σύνδεσης στις ξυλοκατασκευές και στις μεταλλικές κατασκευές. Η βίδα ημισφαιρικής κεφαλής χαρακτηρίζεται από την ελαφρά κυρτή, ημισφαιρική μορφή της κεφαλής. Η κεφαλή είναι λεπτότερη από την κεφαλή μιας βίδας στρογγυλής κεφαλής, αλλά περισσότερο κυρτή από μια επίπεδη κεφαλή της κανονικής βίδας.

 • Βίδα λαβής
  • Στοιχείο σύνδεσης, το οποίο μπορεί να σφιχτεί χωρίς εργαλείο με το χέρι. Οι βίδες λαβής – όπως λέει το όνομά τους – αντί για κεφαλή βίδας έχουν μια λαβή. Κοντράρονται κατά κανόνα με παξιμάδια, τα οποία είναι εξοπλισμένα επίσης με μια λαβή.

 • Βίδα στρογγυλής κεφαλής
  • Στοιχείο σύνδεσης σε ξυλοκατασκευές, κατασκευές συνθετικών υλικών και μεταλλικές κατασκευές, χαρακτηρίζεται – όπως δηλώνει και το όνομα – από μια στρογγυλή (στην πραγματικότητα ημιστρόγγυλη) μορφή κεφαλής.

 • Βαθμός απόδοσης
  • Ο βαθμός απόδοσης είναι η σχέση μεταξύ απορροφούμενης ισχύος (η ισχύς που παραλαμβάνεται από το δίκτυο του ρεύματος) και αποδιδόμενης ισχύος (η ισχύς που ο κινητήρας δίνει στο εργαλείο). Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός απόδοσης, τόσο αποτελεσματικότερα εργάζεται το εργαλείο.

 • Βύσμα
  • Ένα βύσμα είναι ένα στοιχείο σύνδεσης, το οποίο χρησιμεύει για τη στερέωση δομικών στοιχείων σε τοιχοποιία ή σε ξύλο. Για κάθε χρήση υπάρχει το σωστό είδος βύσματος. Η χρήση ενός βύσματος είναι πολύ απλή: Ανοίξτε μια τρύπα, τοποθετήστε το βύσμα στην τρύπα και σταθεροποιήστε το μ’ ένα σφυρί, για να εξασφαλίσετε μια σίγουρη σύνδεση. Μετά βιδώστε τη βίδα στο κατάλληλο βύσμα – και η σύνδεση είναι έτοιμη.


Καταχωρήσεις 1 - 5 από 5

 

Έτσι μπορείτε να μας βρείτε

:2105701258

Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00–16.00

:2105701263

αποστολή email

Αναζήτηση εμπόρου

 
 
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων