Φρέζα

Όπως ένα τρυπάνι μπορεί να βυθιστεί η φρέζα κάθετα μέσα στο υλικό. Με τη βοήθεια της μετωπικής και περιμετρικής κόψης είναι δυνατή επίσης και η εκτέλεση οριζόντιας εργασίας και έτσι το φρεζάρισμα σχημάτων ή μακρόστενων οπών (αυλακιών) στο υλικό.

Φρέζα
Φρέζα
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων