Πιστόλι θερμοκόλλησης

Με το πιστόλι θερμοκόλλησης μπορούν να κατασκευαστούν συνδέσεις σε συγκεκριμένα σημεία, ή συνδέσεις μικρής επιφάνειας ή ραφές κόλλησης, όπως κανείς χρειάζεται στις μικρές επισκευές ή στον τομέα της διακόσμησης. Η υγρή και ζεστή κόλλα του πιστολιού θερμοκόλλησης σταθεροποιεί τα προς κόλληση υλικά μέσα σε δευτερόλεπτα.

Πιστόλι θερμοκόλλησης
Πιστόλι θερμοκόλλησης
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων