Περιστροφικό πιστολέτο

Το περιστροφικό πιστολέτο είναι ένα ηλεκτρικό εργαλείο, το οποίο είναι κατάλληλο με περιστρεφόμενο εξάρτημα εργασίας για το τρύπημα και το καλέμισμα σε τοιχοποιία, μπετόν και πέτρα. Σε αντίθεση με τα κρουστικά δράπανα τα περιστροφικά πιστολέτα είναι εξοπλισμένα με έναν ενσωματωμένο ηλεκτροπνευματικό κρουστικό μηχανισμό, ο οποίος δεν εξαρτάται, όπως στο κρουστικό δράπανο, από τη δύναμη προσπίεσης του χρήστη. Έτσι η κρουστική ενέργεια του περιστροφικού πιστολέτου είναι σε συγκριτικά σημαντικά υψηλότερη, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η επεξεργασία ιδιαίτερα του μπετόν πολύ πιο εύκολα. Τα συνηθισμένα περιστροφικά πιστολέτα έχουν ένα βάρος περίπου δύο κιλά, μπορούν όμως – ανάλογα με τη δυσκολία της εργασίας - να ζυγίζουν μέχρι και 27 κιλά.

Περιστροφικό πιστολέτο
Περιστροφικό πιστολέτο Περιστροφικό πιστολέτο
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων