Παλμικά τριβεία

Ένα παλμικό τριβείο φροντίζει με την ταλάντωση της επιφάνειας λείανσης ιδιαίτερα στις μεγάλες επιφάνειες για ένα λεπτό φινίρισμα. Η απόδοση αφαίρεσης υλικού σε ένα παλμικό τριβείο είναι σε σύγκριση με τον ταινιολειαντήρα μικρότερη.

Παλμικά τριβεία
Παλμικά τριβεία Παλμικά τριβεία
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων