Ξυλόβιδα

Στοιχείο σύνδεσης στις ξυλοκατασκευές. Το βήμα και η μορφή σπειρώματος είναι σχεδιασμένα ειδικά για το Βίδωμα και τη συγκράτηση σε ξύλο. Ξυλόβιδες υπάρχουν με φρεζάτη κεφαλή, ημισφαιρική κεφαλή, οβάλ κεφαλή, εξαγωνική κεφαλή, ημιστρόγγυλη κεφαλή, απλή σχισμή και σταυροειδής σχισμή.

 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων