Μύτη μαρκαρίσματος

Βοήθημα χάραξης στο τέλος ενός μαρκαδόρου (ακίδας). Για να γίνουν σε δύο επεξεργαζόμενα κομμάτια ακριβώς επικαλυοπτόμενες τρύπες για μια αργότερη σύνδεση με ξυλόπειρους, γίνονται πρώτα οι τρύπες σε ένα από τα επεξεργαζόμενα κομμάτια. Μέσα από τις τρύπες τοποθετούνται μαρκαδόροι (ακίδες), των οποίων η μύτη σημαδεύει στο εφαπτόμενο δεύτερο επεξεργαζόμενο κομμάτι ακριβώς τη θέση των τρυπών.

 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων