Μπαταρίες νικελίου-καδμίου (NiCd)

Σε αυτές τις μπαταρίες αποτελούνται τα ηλεκτρόδια από νικέλιο και μια ένωση καδμίου. Οι μπαταρίες νικελίου-καδμίου (NiCd) είναι μικρές, ελαφριές και στιβαρές. Αυτές διαθέτουν υψηλή απόδοση ισχύος και καθιστούν δυνατό ένα μεγάλο αριθμό κύκλων φόρτισης και εκφόρτισης. Λόγω των δηλητηριωδών ενώσεων βαρέων μετάλλων είναι απαραίτητη μια ελεγχόμενη ανακύκλωση.

 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων