Μπαταρία

Συντομογραφία για μπαταρία (συσσωρευτής). Καθιστά δυνατή μια ανεξάρτητη από το ρεύμα λειτουργία των ηλεκτρικών εργαλείων. Η μπαταρία αποτελείται από δύο ή περισσότερα στοιχεία (τα ηλεκτρικά στοιχεία), που είναι επαναφορτιζόμενα. Οι συνηθισμένες μπαταρίες είναι μπαταρίες νικελίου-καδμίου και μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Μπαταρία
Μπαταρία
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων