Μέταλλα

Τα μέταλλα χωρίζονται σε ελαφριά και βαριά μέταλλα και διαθέτουν ιδιότητες, όπως καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και υψηλή αγωγιμότητα της θερμότητας. Όταν γίνει επεξεργασία των μετάλλων, μπορούν να αποκτήσουν αυτά μια πολύ γυαλιστερή επιφάνεια. Υπάρχουν πολλά είδη μετάλλων, που είναι κατάλληλα για τις διάφορες εφαρμογές.

 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων