Λειαντήρες

Ένας λειαντήρας είναι ένα ηλεκτρικό εργαλείο χειρός, κυρίως για την επεξεργασία των εξωτερικών επιφανειών. Ανάλογα με το σκοπό χρήσης υπάρχουν στους λειαντήρες και διαφορετικά είδη λειαντήρων. Με τη χρήση του σωστού φύλλου λείανσης μπορεί με ένα λειαντήρα να γίνει επεξεργασία π.χ. επιφανειών ξύλου ή μετάλλου.

Λειαντήρες
Λειαντήρες Λειαντήρες
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων