Κοχλιωτός εντατήρας

Διπλό παξιμάδι σχήματος ζυγού, που συνδέει μεταξύ τους δύο βίδες δακτυλιοειδούς ή αγκιστροειδούς κεφαλής. Στα συρματόσχοινα, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τις βίδες, με το σφίξιμο του κοχλιωτού εντατήρα μπορούν να εφαρμοστούν περισσότεροι τόνοι δύναμης έλξης, για το τέντωνα των συρματόσχοινων.

 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων