Κατσαβιδόλαμα

Η κατσαβιδόλαμα είναι ένα αντικαθιστούμενο εξάρτημα βιδώματος. Το στέλεχος υποδοχής των κατσαβιδόλαμων (μπιτ) μπορεί να σφιχτεί, ανάλογα με το σκοπό χρήσης σ’ ένα στήριγμα κατσαβιδόλαμας, μια καστάνια ή ένα ροπόκλειδο. Συνήθως όμως οι κατσαβιδόλαμες στερεώνονται απευθείας ή μέσω ενός στηρίγματος συγκράτησης κατσαβιδόλαμας στο τσοκ του εργαλείου. Επειδή οι κατσαβιδόλαμες πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς στην εκάστοτε κεφαλή της βίδας, υπάρχουν για τα διάφορα είδη βιδών επίσης και τα αντίστοιχα είδη κατσαβιδόλαμων.

Κατσαβιδόλαμα
Κατσαβιδόλαμα
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων