Καρφωτικό

Το καρφωτικό είναι ένα ηλεκτρικό εργαλείο, με το οποίο μπορεί κανείς να καρφώσει καρφιά, ακίδες ή συνδετήρες, «πυροβολώντας» όπως μ’ ένα πιστόλι πάνω σε μια επιφάνεια. Τα καρφωτικά μπορούν να λειτουργούν είτε ηλεκτρικά, με πεπιεσμένο αέρα ή με μπαταρία. Τα χειροκίνητα καρφωτικά, που καρφώνουν κοντούς συνδετήρες, είναι άριστα κατάλληλα για εργασίες διακόσμησης.

Καρφωτικό
Καρφωτικό Καρφωτικό
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων