Καλέμι

Ένα καλέμι χρησιμοποιείται για την αφαίρεση π.χ. πέτρας ή για τη χάραξη ενός αυλακιού καλωδίων. Στα συνηθέστερα είδη καλεμιών ανήκουν τα εξής: Βελόνι, πλατυκάλεμο, φτυαροκάλεμο, καναλοκάλεμο και κοίλο καλέμι, καλέμι αρμών καθώς και οδοντωτό καλέμι. Τα καλέμια μπορούν να τοποθετηθούν π.χ. σε περιστροφικά πιστολέτα και σε καλεμοπίστολα. Στη χειροκίνητη λειτουργία κτυπά κανείς μ’ ένα συνηθισμένο σφυρί πάνω στην επιφάνεια κρούσης του καλεμιού.

 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων