Κάθετη φρέζα

Οι κάθετες φρέζες είναι πολύπλευρα ηλεκτρικά εργαλεία. Μια κάθετη φρέζα είναι κατάλληλη για το φρεζάρισμα μακρόστενων οπών και αυλακιών, για φρεζάρισμα ακμών και φαλτσογωνιάς, για φρεζάρισμα αντιγραφής καθώς και για ελεύθερο φρεζάρισμα π.χ. για παραστάσεις, δείγματα και γράμματα.

Κάθετη φρέζα
Κάθετη φρέζα Κάθετη φρέζα
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων