Εσωτερικά ανοίγματα

Για την κατασκευή ορθογώνιων, τετράγωνων ή στρογγυλών ανοιγμάτων, χρησιμοποιεί κανείς καλύτερα μια σέγα. Σκόπιμο είναι, το άνοιγμα μιας τρύπας στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, μέσα στην οποία μπορεί να περάσει η πριονόλαμα της σέγας. Τα εσωτερικά ανοίγματα χρειάζονται π.χ. στη συναρμολόγηση των νιπτήρων και των οργάνων φραγής.

 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων