Ελατήριο επαναφοράς

Ελαστικό εξάρτημα στη μηχανική, το οποίο επαναφέρει κινητά μέρη μετά τη χρήση στην αρχική τους θέση. Ελατήρια επαναφοράς βρίσκονται στις μηχανές και στα εργαλεία, όπως για παράδειγμα σε εξαρτήματα λαβής για μηχανισμούς πόρτας – εδώ με το σκοπό να τραβήξουν τη λαβή μετά το πάτημα ξανά προς τα επάνω.

 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων