Είδη λειαντήρων

Ανάλογα με το σκοπό χρήσης υπάρχουν διάφοροι λειαντήρες χειρός. Οι περισσότερο χρησιμοποιούμενοι είναι:

Ταινιολειαντήρας– Για λείανση με υψηλή απόδοση αφαίρεσης υλικού.

Τριβείο δέλτα– Το ειδικό για γωνίες, ακμές και προφίλ.

Έκκεντρο τριβείο– Για τη λεπτή λείανση και στίλβωση επίπεδων και κυρτών επιφανειών διαφόρων υλικών, όπως ξύλο, μέταλλο, συνθετικό υλικό, στόκος και βερνίκι.

Πολυλειαντήρας– Συνδυασμός από παλμικό τριβείο και τριβείο δέλτα.

Παλμικό τριβείο– Για τη λείανση μεγάλων επιφανειών.

Είδη λειαντήρων
Είδη λειαντήρων Είδη λειαντήρων Είδη λειαντήρων Είδη λειαντήρων Είδη λειαντήρων
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων