Δισκοπρίονο

Το δισκοπρίονο είναι ένα ηλεκτρικό εργαλείο, που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία του ξύλου. Ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής ξεχωρίζει κανείς τα σταθερά δισκοπρίονα (σταθερά δισκοπρίονα, σταθερά φαλτσοπρίονα Radial, φαλτσοπρίονα) και τα δισκοπρίονα χεριού. Τα δισκοπρίονα είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για ακριβές κατά μήκος κόψιμο και φαλτσοκόψιμο.

Δισκοπρίονο
Δισκοπρίονο Δισκοπρίονο
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων