Δισκοπρίονο χεριού

Το δισκοπρίονο χεριού χάρη σε μια ονομαζόμενη ράγα οδηγό (ράγα, η οποία οδηγεί το πριόνι για μια ευθεία κοπή) είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ακριβές κατά μήκος κόψιμο και φαλτσοκόψιμο. Επίσης και το εγκάρσιο κόψιμο των δοκαριών και των σανίδων δεν αποτελεί με το δισκοπρίονο χεριού κανένα πρόβλημα.

Δισκοπρίονο χεριού
Δισκοπρίονο χεριού
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων